Αφοί Σιβισίδη / Sivissidis Bros - Μπιλιάρδα, μπόουλινγκ, ποδοσφαιράκια

Sivissidis Bros.
billiards, bowling, games

E-shop

sivissidis bowling

Tradition in Quality
since 1928

E-shop

banner
sivissidis tournament qubica amf 2018

Sivissidis Bros. S.A.

8 decades, 3 generations, 25 countries

Sivissidis bros. S.A. company, initiated activity in 1928 as a manufacturer of billiard tables, soccer tables, darts and other amusement games. Its products have been exported so far, in more than 25 countries worldwide.

Sivissidis, is also a distributor company of the biggest bowling brands of the industry.

Parallel to the billiards & soccer tables sector, Sivissidis company has a separate technical division deals with the import, installation and maintenance of bowling centers.

Read more

Αφοί Σιβισίδη / Sivissidis Bros - Μπιλιάρδα, μπόουλινγκ, ποδοσφαιράκια
Top